Ketahui tugas-tugas Imam dalam sembahyang

Orang yang menjadi Imam mempunyai beberapa tugas sebelum sembahyang, begitu pula dalam bacaannya dan pada rukun-rukunnya dan seterusnya sesudah memberi salam. Tugas-tugas Imam sebelum sembahyang ada enam macam: 1. Tidak boleh menjadi imam jika sekalian baca...